Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Ricardo Weewer, voorzitter,
Joop Feij, penningmeester,
Gerard Koppers, secretaris,
IJle Stelstra, bestuurslid,
Jan Dirk van de Ven, bestuurslid en
Robert Bonnema, bestuurslid.

Verder worden er goede banden onderhouden met stichtingen en verenigingen rond de brandweer en haar geschiedenis, alsmede met het Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland,
Werkgroep Brandweerhistorie van de VBB en
Team Brandweercanon.